Sascha Carlsson Liberalernas ordförande i Jönköping

På årsmötet 5/3 2019 valde Liberalerna i Jönköpings kommun att utse Sascha Carlsson, 27 år som ny ordförande i kommunföreningen. Beslutet var enhälligt och ett viktigt steg framåt. 

”Jag är stolt över att vår förening haft modet att välja en ung kvinna till posten som styrelsens ordförande. Det är en nödvändig del av vår generationsväxling i föreningen, som speglar inflödet av nya medlemmar. Sascha är en driven och kompetent kvinna med starka rötter inom hälso- och sjukvård, ett centralt område inom kommunal omsorg” säger David Gerson, Liberalernas talesperson i Jönköpings kommun.

Sascha Carlsson är utbildad arbetsterapeut och arbetar på Ryhovs länssjukhus. Hon är en eldsjäl som brinner starkt för jämställdhet och för utsatta grupper i samhället. Bland annat var hon hösten 2015 med och startade upp ett HVB-hem för ensamkommande pojkar i Jönköpings kommun.

”Jag ser fram emot att leda en kommunförening som inte bara ser till kommuninvånarnas bästa utan även till hela regionens bästa. Som representant för regionfullmäktige är jag angelägen om hela Jönköpings region. Kommande utmaningar inför året blir att nå ut till nya medlemmar inom liberalerna, vi behöver bli fler som kämpar för liberala värderingar” säger Sascha Carlsson.

Föregående år var Sascha vice ordförande. I valet av ordförande och övrig styrelse har man tittat mycket på hur året efter valet kan fungera så bra som möjligt.

”Sascha har ett stort förtroende bland våra medlemmar och äger en klok liberal kompass. Vår känsla i valberedningen har varit att hon är vårt absolut bästa val” säger valberedningens ordförande Jakob Olofsgård.