Förskolan- Jönköping satsar mer än andra

Under senare tid har vi flitigt diskuterat hur stora barngrupperna egentligen är på våra förskolor i Jönköpings kommun. Personal på vissa förskolor vittnar om stora grupper och ifrågasätter den offentliga statistiken som vi politiker har att förhålla oss till. De siffror som vi förhåller oss till är ett medelvärde för hela kommunen över ett helt år. På hösten är barngrupperna oftast ganska små eftersom att många 6 åringar precis har börjat skolan. Sen fylls det på i grupperna under året och i slutet på vårterminen kan grupperna vara ganska stora. Det skiljer sig också lite mellan olika förskolor, i vissa områden finns det fler barn än i andra.
Om vi räknar antalet barn på en avdelning på våren, är sannolikheten att den är större än medelvärdet på ett år mycket stor.Årssnittet för 2018 var 11,8 barn i 1-3 år och 17,6 barn i 4-6 år.
Den budget som rektor på förskolan har att förhålla sig till är beroende av antalet barn som finns på förskolan. Varje inskrivet barn genererar en peng sen är det upp till rektor att anpassa sin personalstyrka efter det. När vi jämför olika kvalitetsindikatorer med andra kommuner i Sverige så ligger Jönköping i topp. Våra förskolor har mindre grupper (14.8 jämfört med 15.4 i riket) färre antal barn per anställd (4.8 jämfört med 5.1 i riket)och högre andel förskollärare än genomsnittet i Sverige (57 % jämfört med 43 % i riket). Vi ligger i topp kvalitetsmässigt då vi jämför vår förskola med andra kommuner i Sverige. Det innebär också att kostnaden per barn är mycket högre i Jönköping än i andra kommuner. I Jönköping kostar ett barn i förskolan i snitt 146 000 per år, snittet för riket är 133 000 kronor per år.
Trots att vi ligger i topp i Sverige är vi mycket medvetna om att det finns stora utmaningar på flera av våra förskolor. Vi vet att barngrupperna är stora på en del förskolor och att det är ont om förskollärare på en del förskolor.
Inom Jönköpings kommuns förskolor arbetar vi nu med schemaläggning, så att personalen är på plats när den mest behövs, vi arbetar med att styra rekrytering så att de förskolor med få förskollärare kan få fler. Vi inför förstelärare inom förskolan så att de förskolor med störst behov kan få lite draghjälp i utvecklingsarbetet. Och vi bygger nya förskolor så att alla våra barn skall få plats och vår personal en god arbetsmiljö. Förskolan är det första steget i det livslånga lärandet och givetvis ett prioriterat område för `Koalition för Jönköping’.
Anna Carlsson (S) ordförande i barn- och utbildningsnämnden
Stig- Arne Tengmer (L) vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden