Flytt av Ebbesgården- en åtgärd för ekonomi i balans

Det har varit ett flertal insändare angående flytten av Ebbesgården. Skälet till varför vi beslutat att flytta Ebbesgården är att socialförvaltningen, och framför allt äldreomsorgen, står inför stora besparingskrav. För att få ekonomin i balans har verksamheten setts över med ambition att inte höja skatten, inte säga upp medarbetare och inte lägga ner verksamheter.

En av flera åtgärder som beslutats, för att på sikt få ekonomin i balans är att flytta Ebbesgården från de befintliga lokalerna på Petersberg i Huskvarna. Jag förstår att det känns tungt för boende, personal och anhöriga att lämna Ebbesgården. Men detta är en förändring som vi tyvärr måste genomföra. Ebbesgården är en förhållandevis dyr verksamhet eftersom det är en liten verksamhet som ligger isolerat. Samtidigt finns det lägenheter som står tomma på andra äldreboenden. Ebbesgårdens nuvarande lokaler kommer att användas av annan kommunal verksamhet. Det är i nuläget inte klart vilken verksamhet som kommer att flytta in i lokalerna. Att flytta Ebbesgården innebär en effektivare användning av våra gemensamma resurser samtidigt som det innebär en besparing.

En oro som framkommit i insändarna i Jönköpingsposten är om Ebbesgården ska användas som asylboende. Vad jag vet, är inte det något som diskuteras inom socialtjänsten.

Inom några år kommer andelen äldre att öka i samhället, vilket på sikt kommer att ställa stora krav på äldreomsorgen. Till skillnad från många andra kommuner har vi fortfarande platser som står tomma på äldreboenden i kommunen. Men inom några år kommer vi behöva ett stort antal nya platser. Därför planeras byggnation av flera nya äldreboenden i kommunen. Vi behöver också se över standarden på flera av våra äldreboenden, eftersom många av dem är 50- 60 år gamla. Allt för att kunna möta framtidens behov. 

För de som är intresserade och har möjlighet, kan man ta del av de beslut som fattas i kommunen, t ex den beslutade Verksamhets- och investeringsplanen för 2020-2022 eller att följa Kommunfullmäktiges sammanträden på plats eller via radio eller webb. Information om detta finns på kommunens webbplats:www.jonkoping.se  

Ann-Marie Hedlund, ordförande i äldrenämnden