Fler vårdbiträden behövs i vården

Fler vårdbiträden behövs i vården

Liberalerna har sedan flera år varit tydliga med att pendeln behöver slå tillbaka så att fler vårdbiträden får bidra till en god vård. OM VI LÅTER vårdbiträden få en tydligare roll inom inte minst sjukvården kan kompetens användas på rätt sätt vilket skapar mervärde för patienterna, men vi sänker också tröskeln in i arbete för den med lägre utbildning, inte sällan en nyanländ person som kan ta ett första steg in i arbete och egen försörjning.

Sveriges sjukvård kämpar med att balansera resurser gentemot behov och förväntningar. Den uppgiften kommer inte bli lättare med en växande åldrande befolkning där den arbetande andelen i befolkningen blir allt mindre.

Rekryteringsbehoven inom offentlig sektor kommer att vara stora och förstärks av pensionsavgångar. I en internationell jämförelse har vi både fler läkare och sjuksköterskor per capita än genomsnittet i OECD-länderna. Men trots mer resurser och fler personer i vårdyrken så faller produktiviteten. Många läkare och sjuksköterskor anser att de inte räcker till, de har mindre tid med patienten och upplever en stressad arbetsmiljö. Den så kallade akademiseringen av svensk sjukvård har i praktiken inneburit att även enklare och mindre kvalificerade uppgifter görs av personer med akademisk utbildning.

DET HANDLAR OM att sjuksköterskor utför städuppgifter, brickutdelning vid lunchtid och ägnar sig alltmer åt basala omvårdnadsuppgifter.

Kostnaden är givetvis större för en person med högre formell kompetens att utföra enklare arbets-uppgifter, men den stora förlusten uppstår om denna medarbetare inte utför de kvalificerade uppgifter man anställdes att utföra.

För ett liberalt parti är det självklart att ta vara på människors kompetens på bästa sätt, det är så individer når sin fulla potential. Som offentliga arbetsgivare har vi en viktig uppgift i att skapa arbetsplatser där människor kommer till sin rätt och där deras kompetens tas tillvara. Liberalerna har sedan flera år varit tydliga med att pendeln behöver slå tillbaka så att fler vårdbiträden får bidra till en god vård. På så sätt kan yrkesroller med längre utbildning och därmed mer kvalificerad kompetens fokusera på att fler kvalificerade uppgifter utförs.

I REGION JÖNKÖPINGS län arbetar verksamheten sedan länge med ”vårdnära stöd och service” vilket i praktiken handlar just om de arbetsmoment som kan lyftas av vårdyrkena för att i stället utföras av en serviceorganisation som kan biträda vården. Här kan fler personer få arbete som vårdbiträden.

Oavsett begrepp behöver vi än tydligare renodla de uppgifter specialiserade och högutbildade vård-kompetenser utför så att vi använder våra resurser klokt och till största nytta för invånarna.

Vården blir på så sätt mer effektiv och skapar mervärde för patienterna, samtidigt som attraktionen i vårdyrkena sannolikt ökar eftersom medarbetare efter lång tids utbildning fullt ut kan få komma till sin rätt. För den som kanske står helt utanför arbetsmarknaden kan även steget in i ett mindre kvalificerat yrke inom vård- och omsorg innebära att man får fäste på arbetsmarknaden och kanske kan ta första steget på en längre karriär inom vården.

OM VI LÅTER vårdbiträden få en tydligare roll inom inte minst sjukvården kan kompetens användas på rätt sätt vilket skapar mervärde för patienterna, men vi sänker också tröskeln in i arbete för den med lägre utbildning, inte sällan en nyanländ person som kan ta ett första steg in i arbete och egen försörjning.

Jimmy Ekström (L)
gruppledare för Liberalerna i Region Jönköpings län

Mari Lindahl (L)
ledamot regionfullmäktige

Per Hansson (L)
ledamot regionfullmäktige