Dags att skärpa straffet för våld och hot med kniv!

Det utbredda våldet med kniv inger ökad oro – inte minst tonårsföräldrar. BRÅ:s rapport om 2019 års statistik visar att brott med knivar har ökat med 20 procent sedan 2015.

För att vårt samhälle ska upplevas och kunna bli tryggare i praktiken behöver knivlagen skärpas.
Varje vecka kan vi läsa om nya fall från olika delat av landet där folk blir svårt skadade – eller mördade – med kniv.

Med stor sorg har vi nu fått uppleva ännu ett. För varje sådant fall är det en person med egna drömmar och mål vars liv förändras för alltid eller brutalt avslutas. Där finns också familj och vänner som indirekta brottsoffer.

Personer som springer runt med kniv utan skäl måste skapa sig en annan fritid än att hota eller använda kniv på andra människor.
De åtgärder som gjorts hittills har inte visat sig vara tillräckliga. Morgan Johansson, justitieminister, har varit tydlig med att skärpa straffvärdet för brott mot knivlagen, men desto otydligare med att omsätta ord i handling. Tar vi inte itu med detta snarast kan vapnen bli fler och våldet eskalera ytterligare. Då kan vi få en situation som ser ut som den i Storbritannien i dag, där unga män, inte sällan barn, dör i hundratal varje år på grund av misshandel, rån eller uppsåtligt dödande med kniv.
Självfallet ska inte en straffskärpning påverka de hantverkare, byggare, och jägare (bland andra) som använder knivar i sitt arbete. Eller för den delen scouter. Utan endast de med kriminellt uppsåt.
Minimistraffet behöver höjas som en signal samt för att generera ett annat konsekvenstänkande hos kriminella. Böter bör inte vara aktuellt i situationer där personer påträffas med kniv på offentlig plats och där det finns skäl att tro att kniven ska användas till en brottslig handling.
Inte minst måste upprepade fall av brott mot knivlagen rendera ett fängelsestraff. Som det ser ut i dag kan de som lever på kriminell verksamhet sätta bärandet av kniv i system, där böterna blir en form av användaravgift för att befästa sitt våldskapital. Därför måste fängelsestraff komma in tidigare i straffekvationen. Skärpta straff för vapen i alla slag löser inte ensamt våldet. Inte heller att slopa eller kraftigt minska ”straffrabatter” för unga, många brott eller upprepad brottslighet. Detta måste göras samtidigt som vi massivt satsar på tidigare och tydligare insatser för unga personer på väg in i kriminalitet. Unga personer måste tidigt möta en reaktion och få en konsekvens av sitt kriminella handlande. Samtidigt måste vi investera mer i vettiga alternativa fritidsverksamheter som skapar framtid för unga i riskzonen för gängen.
Liberalerna menar att vi behöver ett förortslyft för unga. Det handlar om allt från yttre miljöer till inre miljöer i det lilla. Det gäller från förskolan till första jobbet. Den resan måste för fler än i dag gå via en genomförd skolgång och idrott, kultur eller andra skapande gemenskaper. Det måste vara övertydligt jobbigt att vara kriminell, gå runt med kniv eller andra vapen, så att alternativet blir mer positiva livschanser.

Det finns inga givna rätt för hur människor ska leva sina liv, men det finns några tydliga fel. Ett sådant totalfel är att utan skäl gå runt med kniv i det offentliga rummet.

Johan Pehrson (L) Riksdagsledamot
Jakob Olofsgård (L) Riksdagsersättare