Både närmare och mer funktionella

De fysiska frågorna, miljöarbetet och digitaliseringen utgör stora utmaningar främst för mindre kommuner. I stället för en flora av olika samarbetsformer skulle kommungrupper kunna bildas för att gemensamt arbeta inom dessa områden.

Kommunernas framtida utveckling behöver stödjas på olika sätt. De demografiska förändringarna medför att åtgärder måste till för att begränsa och vända utflyttningen från många kommuner. Resursbrist ekonomiskt och kompetensmässigt medför att många kommuner blir mindre attraktiva.

De fysiska frågorna, miljöarbetet och digitaliseringen utgör stora utmaningar främst för mindre kommuner. I stället för en flora av olika samarbetsformer skulle kommungrupper kunna bildas för att gemensamt arbeta inom dessa områden.

Jönköpings kommun bildades 1971 genom en sammanslagning av bl a tre städer. Det är ingen enkel process. Ingen kommundel ska känna sig åsidosatt i den fortsatta utvecklingen. Den nya organisationen måste få legitimitet.

Närdemokrati är viktig för att främja tilliten till det politiska systemet. Den kan främjas genom att bilda kommundelsnämnder, lokalkontor och arbeta med medborgardialog. Sådana insatser blir nödvändiga vid kommunsammanslagningar särskilt i stora glesbygdsområden.

Det är viktigt att diskutera hur landets kommuner ska organiseras och vilka åtgärder som bör genomföras för att förhindra att skillnaden mellan kommunerna ökar ännu mer. Kommunerna måste bli mer likvärdiga!

Ingvar Åkerberg

Jönköping

 

Replik på Kommunerna måste bli likvärda.