Så små grupper som möjligt

Efter barn- och utbildningsnämndens beslut i juni har vi fortsatt att arbeta med budgeten. Vi har bland annat gjort det med den bestämda ambitionen att barngrupperna i förskolan ska vara så små som möjligt.

… till “En ambitiös och frustrerad förskollärare”, den 18 september.

DEN VÄDJAN, som jag uppfattar att det är, från “En ambitiös och frustrerad förskollärare”, tar vi på stort allvar.

Du beskriver en stressig arbetssituation och otillräckligheten i förhållande till de behov som barnen har.

Det är helt riktigt som du skriver att i budgetarbetet har barn- och utbildningsnämnden fått uppdraget att planera för besparingar och om dessa genomförs, beskriva kon-sekvenserna.

Efter barn- och utbildningsnämndens beslut i juni har vi fortsatt att arbeta med budgeten. Vi har bland annat gjort det med den bestämda ambitionen att barngrupperna i förskolan ska vara så små som möjligt.

I vårt beslut gav vi utbildningsförvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med ett antal möjliga åtgärder.

DET KANSKE ÄR så att vi behöver se över avgifterna till förskola? Projektering och byggande av nya förskolor pågår runt om i vår kommun. Kan vi flytta samman verksamheter, i syfte att kunna bli mer rationella? Kan vi begränsa antalet öppna förskolor under de sommarveckor då det är väldigt få barn på plats? Det är få barn på våra fyra “nattis”. Är det rimligt att vi har alla fyra öppna? Måste alla förskolor vara öppna 06.00-19.00 eller kan vi ha olika öppettider på olika förskolor beroende på behov? Hur många tjänster som förstelärare är rimligt att ha?

Med dessa exempel vill jag ha sagt att vi, så långt möjligt, har ambitionen att fatta sådana beslut som gör att barngrupperna i förskolan är fortsatt små och att ambitiösa och kunniga förskollärare och barnskötare ska känna att man kan utföra bra arbete. Men det kanske måste ske på bekostnad av att vi sänker servicenivån på vissa områden något.

TILL SIST en liten sakupplysning. Vi sänkte inte barnpengen förra året, det vill säga underlaget till den budget som varje förskola har att röra sig med. Det som gjordes var att kostnader för matlagning och matinköp flyttades från förskolan till ett centralt konto.

Stig-Arne Tengmer (L)
Vice ordförande i Barn-och utbildningsnämnden