Åldersdiskriminering i screeningfrågan

”VI ANSER ATT också kvinnor över 74 år bör erbjudas mammografi och att resultaten av tidig upptäckt också i denna grupp bör dokumenteras och följas upp. Att inte göra det är att se som ren och skär åldersdiskriminering”.

Så skrev jag och bland andra riksdagsledamot Barbro Westerholm, Liberalernas talesperson i äldrefrågor, i Jönköpings-Posten inför valet. Motioner och skrivelser har lämnats till riksdag, landsting och regioner från flera partier. Cancerfonden och Bröstcancerföreningarnas riksorganisation driver självklart frågan hårt.

Nu senast har Koalitionen i Stockholms läns landsting uppmärksammat problematiken runt screening av bröstcancer. Man hänvisar bland annat till vad Statens medicinsketiska råd, Smer, skriver i sitt remissvar om Socialstyrelsens rekommendationer om screening. Smer anser att de etiska aspekterna på övre åldersgräns för screening av bröstcancer och tjock- och ändtarmscancer borde analyseras.

”De åldersgränser som använts i randomiserade studier kan vara åldersdiskriminerande och leda till eventuell åldersdiskriminering när resultaten omsätts i praktiska rekommendationer”.

Koalitionen i Stockholm vill därför att en hälsoekonomisk utredning av att erbjuda avgiftsfri mammografiscanning för kvinnor över 74 år genomförs. Det vill jag och liberalerna i Region Jönköpings Län också. I vårt handlingsprogram är vi tydliga i punkt 61: ”… erbjuds även mammografi för kvinnor över 74 års ålder”.

Mari Lindahl
vice gruppledare
Liberalernas regiongrupp