Stoppa rasismen- vi klarar oss inte utan invandrare i vården!

Dagens Nyheter har gjort en granskning ”Patienter tillåts välja läkare med enbart svenskt ursprung – över hela landet”. Reportrarna har ringt runt till 120 offentliga och privata vårdcentraler och tandvårdskliniker i landet.Av DN:s granskning framgår att patienter tillåts välja att endast vårdas av svenska läkare och tandläkare. Flera mottagningar ger instruktioner kring hur man går tillväga för att undvika att hamna hos läkare med utländsk bakgrund.Granskningen är ett exempel på den rasism som finns i Sverige i dag som bedömer människor utifrån vilka de är och inte vad de gör – det vill säga sin kompetens.

Ibland har personal vid kliniker frågat om det är läkarnas språkkunskaper som oroar. Men att läkarna pratar bra svenska har inte räckt.
En läkare som intervjuas säger i granskningen att om inte ens sjukhuset kan stå upp för oss, vem ska då göra det?
”Det tar på en riktigt mycket”. Jag är född här och har gått igenom hela processen till att bli doktor, med en lång utbildning. Och det är inte tillräckligt för att patienten ens ska se mig i ögonen.
En läkare på en större akutavdelning i landet berättar följande. I ett undersökningsrum har en patient med buksmärtor väntat i timmar på att få hjälp. Läkaren och en kollega måste lämna undersökningsrummet. Patienten kräver en läkare som ”förstår honom”, trots att båda läkarkollegorna fört en dialog med patienten på felfri svenska utan brytning.Vi blev bortvalda på grund av hur jag och min kollega, som också har utlandsfödda föräldrar, ser ut.

Det som beskrivs i granskningen är ett tydligt exempel på rasism. En rasism som leder till att främlingsfientligheten sprider sig och vinner terräng – också i Sverige. Vi behöver alla uppmärksamma och hålla emot. Om vi inte konkret agerar och säger emot – så håller vi med!
Det är ju till och med så att vi har en lag, diskrimineringslagen. Man får inte som arbetsgivare diskriminera eller missgynna någon kopplat till etnisk tillhörighet. En viktig svensk lag som vi naturligtvis ska följa!Jag läser i Jönköpings-Posten om den iranske läkaren Amir Jafari. Han ville redan som barn bli läkare. Amir som är född i Iran läste till läkare i Budapest i Ungern. Han säger att det är sällan att patienter velat byta läkare på grund av hans ursprung, men visst har det hänt. Amir säger att han gör sitt bästa på jobbet och sorterar inte patienter vare sig efter hudfärg eller kön. Han älskar sitt jobb och vill göra det bästa för patienterna.

Enligt läkarföreningen har en tredjedel av våra läkare i Sverige en utländsk läkarexamen. Och naturligtvis skulle vi inte klara sjukvården i Sverige, om inte dessa läkare kommit från andra länder och invandrat till oss!

Bertil Rylner