Oset

Oset – vår badplats

Uppgradera Oset till en officiell badplats med service.

Höj statusen på Oset till officiell badplats. Utveckla servicen genom samverkan med föreningslivet.

Värna Vätterns vatten och säkra badkvalitén på badplatsen genom att utöka reningsverket med steg för rening av läkemedelsrester och mikroplaster. Ändra utsläppet från reningsverket till i höjd med Esplanadbron för att späda ut utsläppet innan det når Oset.

Ingvar Åkerberg (L)
Rune Hultkvist (L)