Fler barnmorskor och bättre villkor ger mer trygghet

För att nå tryggare vård och en rimlig arbetsbelastning måste vården organiseras och bemannas utifrån målet om en barnmorska per födande kvinna.

ATT FÖDA BARN är det finaste och samtidigt något av det mest stressande en människa kan gå igenom. Att denna, den viktigaste stunden i livet ska vara en trygg och positiv upplevelse borde vara en självklarhet för alla!

Antalet mödrar som hänvisats till andra sjuk-hus för att föda har nästan tredubblats på ett år, från 7 till 20 (JP, 2018). Anledningen är att det inte finns tillräckligt med barnmorskor. När det inte finns tillräckligt med personal begränsas inflödet av patienter genom att minska antalet vårdplatser och patienter hänvisas till andra sjukhus.

Situationen är lika ansträngd i Eksjö och Värnamo, vart ska de hänvisa när det är fullt överallt på närliggande sjukhus?

SAMTIDIGT ÄR Region Jönköping i år den enda regionen i landet som inte erbjuder personalen ekonomisk ersättning om de flyttar sin semester.

Enligt personalen hade det varit lättare att lösa sommarbemanningen med ersättning. Region Jönköping är en av de regioner som drar ner på flest vårdplatser under sommaren, det leder till att sjukvården blir sårbar och barnmorskorna tvingas in i en hårdare, mer stressig arbetsmiljö.

Trots att region Jönköping i år får ett tillskott på 63,5 miljoner kronor av regeringen, en ökning med 46,5 miljoner, har varje barnmorska i Jönköping fått fler gravida, födande och nyförlösta kvinnor att ta hand om. Hur har pengarna använts? Medel behöver öronmärkas för barnmorskor i nationella budgetsatsningar och Region Jönköping måste säkerställa en hållbar bemanning i öppen- och slutenvård.

De kommande sju åren väntas 30 procent av Sveriges barnmorskor gå i pension. Det finns stort behov av kompetensöverföring från erfarna barnmorskor till nyutbildade vilket kräver långsiktiga strategier för ökad bemanning och bättre arbetsvillkor.

Den underdimensionerade förlossningsvården drabbar både patienter och yrkesutövare. För att nå tryggare vård och en rimlig arbetsbelastning måste vården organiseras och bemannas utifrån målet om en barnmorska per födande kvinna.

LANDSTINGET I Jönköping har alla förutsättningar att skapa en trygg förlossningsvård med hög kvalitet.

  • Det behövs fler barnmorskor, en arbetsmiljö som möjliggör heltidsarbete under ett helt yrkes-liv och barnmorskans specifika kompetens måste värderas högre!
  • Alla kvinnor ska ha en garanterad plats på en förlossningsavdelning i sitt eget landsting och i god tid få veta vilket sjukhus de ska föda på.
  • Eget rum på BB, delat rum för de som önskar.
  • Även partner ska få möjlighet att stanna över natten.

Sascha Carlsson (L)
regionkandidat.