Bygg en demensby i Jönköping

ETT PRIORITERAT uppdrag redan nu, och inför öppnandet av demensbyn, är att säkerställa att personalen är utbildad för att kunna bemöta och vårda den demenssjuke på ett värdigt sätt.

ANTALET PERSONER MED demens uppskattas idag till cirka 150 000. Årligen insjuknar 20 000 till 25 000 och antalet kommer att fördubblas fram till 2050 om vi inte får något botemedel innan dess.

Demens brukar kallas de anhörigas sjukdom på grund av den förändring det blir i vardagslivet när man ska leva tillsammans med den sjuke. Demens-sjukdomen smyger sig på och i början kan allt verka normalt. Den sjuke döljer det dåliga minnet. Men sedan sker en successiv försämring med beteendemässiga och psykiska symtom.

Läkemedelsbehandling kan påverka symtom och göra sjukdomsförloppet långsammare men någon bot finns inte. För anhöriga blir livet tillsammans med den sjuke alltmer tungt och problematiskt.

I Jönköping finns det personal som är utbildad för att arbeta inom demensvården. Det finns sjuksköterskor och undersköterskor som gått den så kallade Silviautbildningen. Det är en utbildning om hur man bemöter demenssjuka. Den startades av Drottning Silvia sedan hennes mamma fått sjukdomen.

INOM KOMMUNEN finns dagverksamhet för dementa, anhörigstöd och även bokningsbar korttidsplats för att ge avlastning. Inom äldreboendena finns det demensboenden.

Det som tyvärr saknas är ett demensboende i form av en demensby. Ett boende i markplan med ett stort område utomhus för den demenssjuke att röra sig fritt inom. Stigar i området är så smart byggda att man alltid kan komma tillbaka till startpunkten. Det finns platser med bänkar att sitta på för att vila, njuta eller prata med anhöriga, vänner och bekanta. Höns kan gå omkring. Det finns odlingar som man kan rensa, vattna och sköta om. Inomhus finns det rum där man på olika sätt kan koppla av; kanske få lite massage. I musikrummet kan man lyssna och njuta, eller spela själv. I affären kan man handla och i restaurangen fika eller äta. Det finns även yngre som insjuknar i demenssjukdom och de skulle också mycket väl kunna bo i demensbyn.

ETT PRIORITERAT uppdrag redan nu, och inför öppnandet av demensbyn, är att säkerställa att personalen är utbildad för att kunna bemöta och vårda den demenssjuke på ett värdigt sätt.

Ann-Marie Hedlund (L)
1:e vice ordförande i Äldrenämnden