LINDGÅRDEN- Vi vill ha kvar boendet

DE ARTIKLAR SOM skrivits om Lindgården på senare tid har gett upphov till många frågor och oro inför framtiden bland boende och anhöriga. Hur ska det gå med Lindgården? Hur orolig behöver jag vara?Från politiskt håll finns det inga tankar om att avveckla Lindgården. Vi är däremot mycket måna om att processen mellan IVO (Inspektionen för Vård och Omsorg) och stiftelsen Lindgården fortskrider på så sätt att de brister som finns avhjälps och äldreboendet får fortsätta.

Lindgården har idag tillstånd att bedriva hemtjänst och att organisera ett trygghetsboende. Jönköpings kommun har dessutom sedan 2017-03-01 ett entreprenadavtal för äldreboende med Stiftelsen Lindgården. För att få driva äldreboendet behöver Lindgården ett godkännande från IVO. Nu har Lindgården överklagat IVO:s negativa beslut till förvaltningsrätten. Det kommer att ta lite tid innan ett beslut kommer därifrån, troligtvis kommer det först i december i år. Under tiden har Lindgården gjort upp en plan för att arbeta med de påpekanden som finns. Kommunen å sin sida ska få information från Lindgården och på så sätt följa processen.

VI POLITIKER ÖNSKAR att Lindgården ska få fortsätta driva sitt äldreboende då vi vet att det är många som uppskattar det. Om det skulle bli någon förändring är det kommunen som har det yttersta ansvaret för att de som bor på Lindgården ska få sin insats, att bo på ett äldreboende. Ingen kommer att bli lämnad utan stöd. Återigen vill vi upprepa det viktigaste, vi vill ha kvar Lindgården som det omtyckta äldreboende det är.

Ann-Marie Hedlund (L) ordförande i Äldrenämnden Jönköpings kommun

David Gerson (L) talesperson för Liberalerna i Jönköpings kommun