Politiskt ledarskap- i tiden!

Varje tid behöver sina politiska ledare!
Förhoppningsvis kommer det snart en tid efter det vi nu kallar för coronatiden. Pågående pandemi behöver naturligtvis hanteras, av ledarskapet, såväl för landet i stort som för den enskildes bästa.

Vad utmärker det politiska ledarskapet i vår tid, och vad krävs för framgång?

Ja knappast är det att gå före och visa vägen – tyvärr. Istället handlar det om att försöka ”anpassa” sig till den rådande opinionen. Alltför vanligt är att hitta någon att skylla på för det oönskade som sker.

Runt om i världen, också i vårt land, ser vi exempel på hur det politiska ledarskapet beter sig. Ingen vet med säkerhet vad som är rätt eller fel när det gäller hanteringen av den nu förhärskande pandemin. En erfarenhet, så här långt, är emellertid att vi behöver en beredskap då det oväntade och oönskade händer.

När det gäller beredskapen eller avsaknaden av en sådan har naturligtvis det politiska ledarskapet det största ansvaret. Sannolikt är det så att det enda som vi vet om framtiden med säkerhet är att det oväntade kommer att hända igen.

Ett ledarskap vuxet sin roll är ett ledarskap som har såväl förmåga som en vilja att påverka den allmänna opinionen och inte bara ”anpassa” sig till den. Ledarskap handlar ju faktiskt också om att gå före och visa vägen. Vad vill jag som ledare, vilka är mina drivkrafter och vilket syfte har jag. Jag vill att en politisk ledare inte i första hand ”slår ned” på andras uppfattning utan istället beskriver sin egen vision för vår gemensamma framtid.

Ett av verktygen i ledarrollen, för att påverka andra människor, är att använda språket på ett strategiskt sätt. Det har då stor betydelse vilka ord jag använder eftersom ordvalet starkt påverkar attityder och hur vi ser på varandra, du och jag. Förskräckande exempel finns numera, också bland ledande politiska företrädare.

Jag är liberal och tror på individens frihet och ansvar. Det ena utesluter inte det andra. Tvärtom! Båda behövs samtidigt! Eller med andra ord så får inte min frihet inskränka på din frihet. Vi har glömt detta samband idag. Jag tror på liberalismen där den enskilde har denna frihet och tar sitt ansvar! Detta samband gäller naturligtvis också politiska ledare – på alla nivåer! Frihet och Ansvar!

Bertil Rylner, aktiv liberal i Jönköping