Inför sommargågator!

Några kommuner, t ex Stockholm och Söderköping, har börjat införa sommargågator för att underlätta för utomhusserveringar, handel och turism. Dessutom värnar man om att trottoarerna är fria för gående. Detta är en intressant utveckling som Jönköping bör ta efter.

Sommargågata innebär att gatan är avstängd för fordonstrafik under sommarmånaderna. Då kan vägbanan användas för utomhusserveringar, marknader, evenemang m m. En viktig princip är att trottoarerna på så sätt inte upptas av detta utan hålls fria. Det underlättar i hög grad för funktionsnedsatta att kunna röra sig utan att behöva vara observanta på olika hinder på trottoarerna.

Det pågår en ständig diskussion om trottoarpratare, varuställ, entrémattor m m på trottoarerna. Näringsidkarna måste ta hänsyn till funktionsnedsatta. Med sommargågator skulle man kunna komma runt problemen.

Lämpliga gator att pröva idén om sommargågator är delar av Barnarpsgatan och Trädgårdsgatan i Västra centrum. Förankra detta hos näringsidkare och handikapporganisationer! Börja planera nu och pröva nästa sommar!

 

Ingvar Åkerberg (L), Jan Sidenvall (L), Rune Hultkvist (L)