Förändringar måste ske på Västerhäll

Under senare tid har Jönköpingsposten publicerat artiklar och insändare om det särskilda äldreboendet (säbo) Västerhäll i Tenhult. Det har handlat om oro, synpunkter och frågor gällande en evakuering av Västerhäll.

Det är kommunens äldrenämnd som har ansvar för de boende och arbetsmiljöansvaret för personalen. Det är viktigt för oss som ordförande och vice ordförande i nämnden att bemöta den oro vi nu upplever med att svara på några frågor.

Ska Västerhälls äldreboende läggas ner?
Nej, Västerhälls äldreboende ska inte läggas ned. Däremot kommer vissa av de boende behöva evakueras. 2013 stod det i utredningar klart att byggnaden från 1955 var i för dåligt skick för att totalrenoveras. Det var lämpligare att bygga nytt för att nå upp till den standard som dagens särskilda äldreboenden ska hålla.

Varför är det viktigt att boendet har fullgod arbetsmiljöstandard?
Av 37 lägenheter har i dag endast åtta fullgod arbetsmiljöstandard.  Därför kommer boende behövas evakueras medan kommunen reparerar för att tillfälligt skapa fler fullgoda lägenheter. Som ansvariga har äldrenämnden stora krav från andra myndigheter gällande boendestandard och arbetsmiljö. Vårt viktigaste uppdrag är att skapa en trygg miljö för boende och personal. De berörda facken som organiserar personalen har uttalat att de ser en evakuering som bästa lösningen.

Varför sker evakueringen så sent?
Beslut fattades 2014 om att riva den gamla byggnaden och bygga nytt på samma tomt. Boendet skulle varit klart nu i december 2020 och hade inneburit en tidigare och smidigare evakuering av boende. Beslutet revs upp och det bestämdes istället att bygga på Herrgårdsgärdet i Tenhult och att Västerhäll skulle avvecklas. Detaljplanen över Herrgårdsgärdet har funnits sedan 2008 men har överklagats av kringboende vilket inneburit förseningar.  Nu finns en ny detaljplan att godkänna. Om det görs kan ett nytt boende stå klart 2024. Boendet på Herrgårdsgärdet planeras innehålla 60 lägenheter.

Vart ska de boende flytta?
Evakueringar sker i kommunen med jämna mellanrum och planeras i samråd med den äldre för att fungera på ett bra sätt. I dagsläget finns 71 lediga lägenheter på säbo i kommunen att välja mellan. De boende får stöd och information i valet av nytt boende. De boende som önskar att följas åt kommer få hjälp till att kunna bo på samma enhet även i fortsättningen. Personalen kan följa med så långt som det är praktiskt möjligt.

Det ärende som kommer till äldrenämnden i december har förberetts under lång tid. Det finns med en omfattande utredning från tekniska kontoret, som beskriver flera stora brister på byggnaden. Eftersom vi har boendeansvar och arbetsgivaransvar kan vi inte låta verksamheten fortgå i de delar som har störst brister.

Ann-Marie Hedlund (L) ordförande Äldrenämnden

Karin Widerberg (S) 1:e vice ordförande Äldrenämnden