Trafikproblem i Gränna

Under våren har det varit en het debatt kring trafiken i Gränna och i synnerhet den på Brahegatan. Vi önskar se en radikal och genomtänkt lösning som håller på lång sikt.

2010 föreslog vi liberaler dels i en debattartikel i J-P och dels framfördes synpunkterna vid informationsmöten innan de nya färjelägena projekterades. Tyvärr fick vi dålig respons från såväl allmänhet som dåvarande kommunledning.

Vårt förslag var då att anlägga en helt ny hamn för färjetrafiken mellan nuvarande sortergård i Gränna och ladugården där Ebe Plant har sin handelsträdgård. Jönköpings kommun äger fältet där parkeringsplatser kan projekteras. Detta skulle innebära att trafiken till och från Visingsö inte behövde gå varken genom bebyggda områden utmed Skiftesvägen och Gärdesvägen eller på den planerade vägen väster om kyrkogård, förskola, skola, idrottsplaner och en av Sveriges största campingplatser, utan snabbt via den nya vägen som är planerad mellan Galgen och industriområdet för att komma ut på motorvägen. Pendlarna från Visingsö skulle tjäna minst 10 minuter.  Den nuvarande strandpromenaden, ca 700 m, skulle kunna utvecklas till ”Grännas strandväg” med restauranger grillplatser m. m. De två hamnarna skulle på så sätt knytas samman och området skulle få en utvecklingspotential med småbåtshamn och gästhamn i den nuvarande hamnen.

Argumenten mot detta var bland annat att det gamla hamnområdet skulle tappa folk och dö ut. Vi tror fortfarande inte det. Det var samma argument när motorvägen byggdes på 1970-talet. Nu vet vi hur det blev!

Vi är mycket väl medvetna om att stora ekonomiska summor lagts ned i färjelägen och ombyggnad av hamnen, men återigen måste vi tänka 50 till 70 år kanske 100 år framåt. Vi kan inte göra om samma misstag, ta värdefull mark till en väg, som gjordes i Huskvarna med motorvägen och järnvägen i Jönköping som också skar av tillgängligheten till Vättern.

Vi liberaler föreslog redan 2010 att det borde göras en ordentlig utredning och konsekvensanalys av vad det skulle innebära att bygga en ny hamn för färjetrafiken innan vi bygger fast oss ännu mer. Vi anser det fortfarande då vår önskan är att trafiken både i Gränna och på Visingsö i framtiden ska fungera väl och kunna utvecklas.

Anders Milerup L   Bertil Rylner L

Tidigare publicerade artiklar om trafiklösningar i Gränna återfinns på dessa länkar:

https://sites.google.com/site/fpjkpgportal/dokument-aemne/samhaellsbyggnad-stadsbyggnad/faerjetrafiken-visingsoe-graenna-ombyggnad-av-eller-nytt-faerjelaege-vid-graenna

https://sites.google.com/site/fpjkpgportal/dokument-aemne/samhaellsbyggnad-stadsbyggnad/utred-moejlighet-om-ny-faerjehamn-i-graenna

https://sites.google.com/site/fpjkpgportal/dokument-aemne/samhaellsbyggnad-stadsbyggnad/laege-foer-ny-hamn-i-graenna