Självklart ny Arena men …

Självklart ska Jönköping ha en ny arena för fotboll. Den borde varit på plats redan nu, oberoende av var i tabellerna J-södra för närvarande ligger. Men jag kommer, tillsammans med mina partivänner, trots att vi har ett begränsat inflytande, att i alla avseenden bevaka och driva behovet av förstklassiga och ändamålsenliga lokaler till förskola och skola. Behövs det kommer jag att ställa dessa behov i motsats till den i mitt tycke ”huvudlösa” planeringen av den nya arenan.

Nu har Moderater och Socialdemokrater (med Miljöpartisterna som påhejare) fattat beslut om att bygga en arena till en samlad kostnad på uppskattningsvis 550 miljoner kronor. Man har fattat beslutet utan att utreda alternativen. När till exempel Liberalerna fört fram en placering vid Råslätt har detta avförts utan något beslutsunderlag.

Man har bestämt sig för en placering som förmodligen är det dyraste alternativet, som kommer att ta längst tid att färdigställa och som kommer att sluka de personella resurser som redan idag är otillräckliga för att klara andra viktiga byggnationer.

Man lovar att driva arenafrågan skyndsamt och med hög prioritet. Detta projekt måste då ställas mot andra, än viktigare projekt i kommunen. Om några år (2025) kommer vår kommun att ha 800 fler förskolebarn och 3200 fler grundskolebarn i jämförelse mot idag. Bygget av en fotbollsarena är ett frivilligt åtagande för kommunen. Byggnation av till exempel förskolor och skolor är däremot en lagstadgad skyldighet och som dessutom har en mycket högre angelägenhetsgrad hos kommuninnevånarna.

Vi vet redan nu att vi under flera år kommer att få hänvisa barn och föräldrar till tillfälliga lokaler. Dessa lösningar blir dyra och dåliga. Föräldrar kommer att få besvärliga omvägar för att lämna och hämta barnen på förskolor och skolor.

Vid planering av nya bostadsområden är det svårt att få fram ytor för förskolor och skolor. Projekten fördröjs hela tiden. Var till exempel ska barnen som kommer att flytta in i de hus som nu byggs vid Munksjön att ha sin skolgång? Torpaskolan är redan överfylld. Vi vet fortfarande inte var en ny förskola i Hovslätt ska placeras. Befintliga förskolor är överfyllda och nu påbörjas byggnationen av ett nytt bostadsområde. Redan idag är det platsbrist i såväl skolor som förskolor i Månsarp och Taberg. En ny förskola skulle varit på plats i Ödestugu för över ett år sedan. Den är än inte påbörjad. Samma sak gäller Ölmstad. I planeringen av den nya Munksjöstaden/ Skeppsbron riskerar vi att få en placering av en ny skola som är både olämplig eller med för liten markyta. Det finns all anledning att vara bekymrad över kommunens förmåga att klara flera av de kommande stora projekten som förskola och skola vid Strandängen/Djupadal och Fagerslätt. Listan kan göras längre.

Som förtroendevald ledamot i Barn och utbildningsnämnden får man oftast till svar när man frågar efter hur det går med olika projekt att; ”vi saknar personal, det tar tid, vi vet inte när det kan bli klart.” Men när vi kommer till ett bygge av en ny fotbollsarena, då finns det inte några betänkligheter hos M, S och Mp. Då har kommunen tydligen alla de resurser som behövs? Den politiska prioriteringen är tydlig och man kan redan nu utlova en tidplan som ska hålla (det verkar som att man redan nu vet att det till exempelvis inte är någon som kommer att överklaga beslutet).

Jag tillhör den resonerande typen av fritidspolitiker och vill gärna att vi är överens. Så har vi det i mycket stor utsträckning i Barn och utbildningsnämnden. Jag ogillar att ställa olika utmaningar och projekt mot varandra. Men nu gör jag det! Jag kommer, tillsammans med mina partivänner, trots att vi har ett begränsat inflytande, att i alla avseenden bevaka och driva behovet av förstklassiga och ändamålsenliga lokaler till förskola och skola. Behövs det kommer jag att ställa dessa behov i motsats till den i mitt tycke ”huvudlösa” planeringen av den nya arenan.

 

Stig-Arne Tengmer, Taberg
Ledamot i Barn och utbildningsnämnden
Liberalerna
2016-11-17