Sandagymnasiet och Folkets park

SANDAGYMNASIET med sin idrottsprofil hyr lokaler av Folkets Park för kök, matsal och lokal för större samlingar. I matsalen serveras varje dag, av vår egen personal, frukost, lunch och mellanmål. Eleverna kommer att bli fler i framtiden. Som en konsekvens av detta faktum behöver därför kapaciteten vid Folkets Park utökas. Naturligtvis är detta en fråga för Folkets Park att ta ställning till. Vi lägger oss inte i deras ställningstagande. …

Replik på insändaren ”Sandagymnasiet. Många frågor kring kök och matsal” införd i Jönköpings-Posten den 3 okt 2019.

MYCKET BRA ATT två ledamöter i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden (UAN) från Moderaterna uppmärksammar gymnasieskolan på Sanda och att det finns många frågor kring kök och matsal där. Vi håller med om det. Tyvärr finns det dock ett flertal felaktigheter i insändaren.

Vi nöjer oss i denna replik med att kommentera en av dessa. Koalitionen (S, C, Mp och L) har styrt i Jönköpings kommun cirka nio månader och inte 1,5 år.

NATURLIGTVIS är det också så att den moderate ordföranden i UAN i den förra majoriteten (Alliansen) kunnat driva fram ett beslut tidigare. Men ska dock sägas till dennes förtjänst att det ekonomiska ansvarstagandet var mycket seriöst i jämförelse med vad de två moderater uppvisar, som skrivit under aktuell insändare. Det är naturligtvis mycket enklare att sitta i opposition och inte behöva ta det ekonomiska ansvaret.

SANDAGYMNASIET med sin idrottsprofil hyr lokaler av Folkets Park för kök, matsal och lokal för större samlingar. I matsalen serveras varje dag, av vår egen personal, frukost, lunch och mellanmål.

Enligt vår utbildningsförvaltning behöver vi skapa fler utbildningsplatser för gymnasieelever på alla våra fyra gymnasieskolor. Detta gäller naturligtvis också för Sandas gymnasieskola. Anledningen är att eleverna blir fler, vilket naturligtvis är positivt. Som en konsekvens av detta faktum behöver därför kapaciteten vid Folkets Park utökas. Naturligtvis är detta en fråga för Folkets Park att ta ställning till. Vi lägger oss inte i deras ställningstagande.

VI HAR fortfarande tyvärr inte fått ett komplett svar i anslutning till det som berör alternativet Folkets Park. Alternativet, som insändaren skriver, har fungerat väl i 50 år. Ett konkret och seriöst framtaget alternativ, inklusive kostnad, behövs emellertid så att vi i Koalitionen i UAN kan ta ställning till om vi, istället för att fortsätta att hyra Folkets Park, måste bygga eget nytt kök och matsal på Sanda. Denna kostnad för nyinvesteringen uppgår till cirka 43 miljoner kronor. Detta kräver i så fall ett politiskt beslut och handlar ju ytterst om, menar vi, hur vi använder medborgarnas skattekronor på bästa sätt.

SOM AVSLUTNING lite aktuell statistik från aktuell gymnasieantagning 2019/2020. Totalt uppgår andelen elever som antagits till våra fyra kommunala gymnasieskolor 82,7 procent, fristående 11,6 procent och till region 5,7 procent.

För Koalitionen i UAN:
Carina Sjögren ordförande (S)
Göran Bäckstrand vice ordförande (C)
Agneta Fransson ersättare (Mp)
Bertil Rylner ledamot (L)