Högskoleprovet ska och kan genomföras!

Universitets- och högskolerådet (UHR) har beslutat att högskoleprovet den 18 oktober ska ställas in. Skälet för detta är en ökad risk för smittspridning av coronaviruset eftersom inte lämpliga lokaler finns att tillgå. Detta är andra gången under 2020 som högskoleprovet ställs in.

Högskoleprovet ger som bekant en andra chans att bli antagen till en högre utbildning. Man konkurrerar både med sitt meritvärde på betyget och resultatet på högskoleprovet för att bli behörig. I det läge som vi befinner oss i med en ökad arbetslöshet är våra ungdomar som precis tagit studenten från gymnasiet extra utsatta. Det är svårt att konkurrera på en krympande arbetsmarknad. I det läget är det djupt olyckligt och till och med oansvarigt att dessa ungdomar inte får möjlighet att genomföra högskoleprovet och därmed kunna bli antagen till den utbildning som man önskar.

Jönköping kommun har för närvarande flera stora och helt tomma lokaler på Elmia. Mässbranschen står på paus och lokalerna står bara och väntar på lämpliga aktiviteter. Vi liberaler är helt övertygade om att man här kan genomföra coronasäkrade evenemang om man bara får möjlighet. Högskoleprovet skulle kunna genomföras utan att risken för att drabbas av coronaviruset ökar.

Naturligtvis måste samtliga landets aspirerande studenter få möjlighet. UHR:s prognos är att närmare 100 000 personer skulle anmält sig till hösten högskoleprov och alla kan naturligtvis inte genomföra det i Jönköping. Men runt om i vårt land står mängder av tomma konferenslokaler tomma i väntan på en nystart. Våra myndigheter skulle med ansvarsfulla kommunala bolag och privata entreprenörer kunna gå i bräschen och visa att det går att hantera högskoleprovet på ett smittsäkert sätt.

Vår uppfattning är att det just nu är läge att satsa på en utbildning istället för att gå ut i öppen arbetslöshet. Då kan vi naturligtvis inte ställa in högskoleprovet. Och som sagt tomma och mycket lämpliga lokaler finns för ändamålet i Jönköping– på Elmia!

Annica Lind Nordberg

David Gerson

Bertil Rylner

Liberalerna i Jönköping