Grön våg – för miljöns skull!

Inför ”grön våg” på Norra Strandgatan (– Järnvägsgatan) så att bussarna kommer fram i tid och inte tvingas till ständiga stopp vid varje ”rödljus”. Varje stopp medför helt onödiga avgasutsläpp på en gata som redan har dålig luft.

Kommunens mål är att öka resandet med kollektivtrafiken för att minska miljöbelastningen. Ständiga köer på Norra Strandvägen medför helt onödiga utsläpp av extra avgaser från såväl bussar som bilar. En ”grön våg” här minskar utsläppen drastiskt och ger bussarna möjlighet att hålla tidtabellen. Linköping har framgångsrikt infört ”grön våg” framför sitt resecentrum – så detta är en väl beprövad metod till en minimal kostnad men med en stor effekt på trafikrytmen som därmed reducerar utsläppen.

Ingvar Åkerberg (L)
Rune Hultkvist (L)