Förbättra för dementa!

Vi måste öka livskvaliteten i de boendes dagliga liv! Vi måste minimera sittandet, förbättra återhämtningen och öka friheten för de dementa – i hela länet och i hela Sverige!

Det finns mycket vi kan göra för att göra livet bättre för de årsrika som drabbats av demens.

Anna Mårtensson, riksdagskandidat (L), Eva Bengtsson, regionkandidat (L) har erfarenhet av anhöriga med demenssjukdom och är mycket intresserade av att förbättra vården.

Annas pappa och Evas väninna har drabbats av demenssjukdom. De är inte ensamma. Varje år insjuknar mellan 20 000 och 25 000 personer i en demenssjukdom. Det innebär att det finns mellan 130 000 och 150 000 personer med demenssjukdom i Sverige idag. Antalet kommer nästan att fördubblas fram till år 2050. Skillnaderna i landet är stora, till exempel när det gäller vilka utredningsmetoder som används, i vilken utsträckning läkemedel förskrivs samt vilka insatser kommunerna kan erbjuda till personer med demenssjukdom. Personens födelseland tycks också påverka vilka insatser som ges. Andelen personer i särskilt boende som behandlas med antipsykosmedel ökar igen, efter att ha minskat under ett antal år. Liberalerna anser att det är fel att den psykiska hälsan ofta hamnar i bakgrunden. Den är precis lika viktig som den fysiska hälsan. Vi vill utveckla det sociala innehållet i äldreomsorgen i samarbete med civilsamhället, till exempel pensionärsorganisationer, Röda Korset och religiösa samfund.

Här nedan berättar Anna Mårtensson, riksdagskandidat (L), Eva Bengtsson, regionkandidat (L) om vad de tycker är de viktigaste sakerna att utveckla, i samband med deras besök på ett äldreboende!

Förbättra för de dementa!

Vi liberaler vill ha den finaste omsorgen om dementa! Undersökningar visar att nära sju av tio på äldreboenden känner sig ensamma. Många har sina anhöriga i en annan del av Sverige och allt fler har sina anhöriga i ett annat land. Och de som är dementa förlorar med tiden förmågan att själva ta kontakt.

Vi anser att kontakten med familj och vänner är en mycket viktig del av en värdig vård. Den som bor på ett äldreboende ska inte behöva känna sig ensam eller otrygg. Dagens digitala teknik ger oändliga möjligheter – om den tas tillvara.

Därför besökte vi Linnebergs äldreboende i Värnamo. Där blev vi oerhört inspirerade! Vi möttes av ett nytänk och mycket höga ambitioner! Vi måste öka livskvaliteten i de boendes dagliga liv! Vi måste minimera sittandet, förbättra återhämtningen och öka friheten för de dementa – i hela länet och i hela Sverige!

Anna Mårtensson, riksdagskandidat (L)

Eva Bengtsson, regionkandidat (L)