Dags för mammografi både efter 74 och före 40

VAR FEMTE bröstcancerdrabbad kvinna är 75 eller äldre. Ändå slutar den allmänna mammografin vid 74 år. Det är en orättvisa som Liberalerna vill ändra på. Kvinnor bör i framtiden inte kallas till mammografi utifrån sin ålder, utan utifrån sin risk för bröstcancer. Individualiserade screeningprogram öppnar stora möjligheter för att ge fler vård i tid och rädda liv.

I Sverige kallas varje år kvinnor mellan 40 och 74 år till screening för bröstcancer, mammografi. Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor. Screeningprogrammet räddar årligen liv och gör stor skillnad för kvinnors hälsa. Men sjukdomen visar ingen respekt för ålder. Många som drabbas av bröstcancer är äldre än 74 år (liksom en del är yngre än 40 år). Trots det slutar kallelser att skickas från det att man fyller 74 år.

VARJE ÅR diagnostiseras ungefär 60 000 svenskar med cancer. 2040 väntas siffran ha ökat till 100 000. Prognosen för de flesta cancerformer förbättras och svensk cancervård håller hög nivå. Allt fler överlever, en fantastisk utveckling som vi kan känna stolthet över. klen det finns mer att göra. För att åstadkomma jämlik hälsa, oavsett ålder, måste individen ställas främst.

Forskning visar att var femte kvinna som drabbas tv bröstcancer är över 74 år och att medianåldern för att drabbas av bröstcancer är drygt 60 år. Ett individualiserat screeningprogram skulle på ett effektivt sätt kunna fånga upp de kvinnor som befinner sig i riskgruppen för bröstcancer, oavsett ålder.

Mammografiprogrammet har varit en stor framgång. Men det är också i nuvarande form ojämlikt och föråldrat. Liberalerna vill utifrån nutida forskning se modern och jämlik screening mot cancer. Därför vill vi i ett första steg utvidga screening till att gälla även efter 74 år. I nästa steg vill vi att screeningprogrammet individualiseras – och utgår från varje persons risk för cancer.

Den nuvarande åldersgränsen bygger på ålderism. År 2016 var medellivslängden för kvinnor 84 år, möjligen till följd av tidig upptäckt av cancer. När Socialstyrelsen utformade screeningprogrammet på 80-talet var medellivslängden mycket lägre.

ATT DET GAMLA systemet fortsatt verkar i en ny kontext är inte en tröst för den 77-åring som inte får sin bröstcancer upptäckt i tid. Det försvårar också sjukvårdens möjlighet att sätta in behandling i tid.

Innan åldersgränsen för mammografi kan tas bort behövs ett nationellt arbete för att utreda hur det ska gå till – och sedan ett nationellt införande för att säkra jämlikhet i hela landet. Det är något vi förväntar oss av Socialstyrelsen och dess uppdragsgivare regeringen.

Samtidigt fortsätter forskningen framåt. Man kan nu lättare och tidigare finna indikatorer på cancerrisk och därmed veta betydligt bättre vilka personer man behöver följa extra noggrant. De kanske behöver komma på mammografi både före 40 och efter 74, och betydligt oftare. Andra med mycket mindre risk kanske inte behöver gå på mammografi lika ofta.

Verksamhet med individuell screening har redan införts i Stockholmsregionen för kvinnor avseende lungcancer som testas för sin risk just i samband med mammografiundersökningen. I framtiden kan det bli en uppgift för primärvården att ta prover för cancerrisker för att göra den förebyggande vården säkrare och effektivare – och rädda fler liv.

Mammografi blir inte mindre viktigt efter att man fyllt 75 år. Vi kräver därför att Socialstyrelsen och regeringen agerar för ett slopande av den övre åldersgränsen. Och vi kommer driva på för att utveckla individualiserad screening oavsett ålder. För allas rätt till lika vård oavsett var i livet man befinner dig!

Jimmy Ekström (L)
Regionråd Region Jönköpings län

Sascha Carlsson (L)
ledamot i nämnden för folkhälsa och sjukvård Region Jönköpings län

Anna Starbrink (L)
Hälso- och sjukvårds-regionråd Stockholm

Barbro Westerholm (L)
Riksdagsledamot Lina Nordquist (L), Riksdagsledamot

Lina Nordquist (L)
Riksdagsledamot