Det krävs ökad klimatambition

Klimatförstöring och klimatförändringarna påverkar förutsättningarna för allt liv på jorden. Luft och vatten känner inga nationsgränser. Klimatfrågan kan därför inte lösas av ett enskilt land. Konsekvenser av politikers förmåga att fatta avgörande beslut riskerar att underminera frihet och välfärd för kommande generationer. Läs mer