Låt inte fler lida i tystnad – dags för specialistvård för ME/CFS i hela Sverige!

Låt inte fler lida i tystnad – dags för specialistvård för ME/CFS i hela Sverige!

Tusentals svenskar går sjuka och sjukskrivna till följd av en på många sätt dold sjukdom. Men kunskapen och möjligheterna att hjälpa finns. Låt fler få möjlighet att hjälpa till – ge vården resurser och kunskap. Friheten för människor som råkar ha drabbats av ME/CFS måste försvaras. Läs mer

Det behövs specialistkompetens för ME/CFS i Jönköpings län

Det behövs specialistkompetens för ME/CFS i Jönköpings län

ME/CFS (Myalgisk Encephalomyelit/Chronic Fatigue Syndrome) är en allvarlig och handikappande neurologisk sjukdom som drabbar män, kvinnor och barn i hela världen. Stort hopp står till den forskning som nu pågår i världen men i väntan på resultat behövs stöd och hjälp från vården. Vi behöver specialistkompetens för ME/CFS i Jönköpings län. Läs mer

Maktstrukturer behöver synliggöras

Maktstrukturer behöver synliggöras

Som liberal ordförande i personalutskottet är jag stolt över att sjukfrånvaron har sjunkit, att personalomsättningen är stabil, att andelen heltidsarbetande kvinnor har ökat och att lönegapet har minskat. Jag är också stolt över att vi antagit en hälsostrategi och är på väg att ta fram en kompetensförsörjningsplan och en rekryteringspolicy. Läs mer

Låna till nya stambanor

Låna till nya stambanor

SVERIGES INFRASTRUKTUR BEHÖVER byggas ut för att möta framtidens utmaningar. Det löftet gav Liberalerna och Alliansregeringen sommaren 2014 och vi tycker att Liberalerna ska stå upp för det löftet. Läs mer

JAG SAMTYCKER TILL NY LAG

Jag samtycker till ny lag

Det är min förhoppning att vi inom kort har en tydlig skrivning om samtycke i sexualbrottslagstiftningen och en lag som gör det möjligt att döma den som borde förstått att samtycke saknades. En sådan förändring kommer stärka den sexuella integriteten och friheten i Sverige! Läs mer

Stärk stödet för barn i våldets skugga

Stärk stödet för barn i våldets skugga

Vi måste göra mer för att skydda våra barn mot våld och för att ge dem upprättelse när de väl drabbats! Vi gör inte anspråk på någon fullständig lösning men målsägandestatus för barn som bevittnat våld, licensiering av barns särskilda företrädare och brottskoder i belastningsregistret är tre steg i rätt riktning. Läs mer

BYT STRAFF OCH DÖD MOT VÅRD OCH STÖD

BYT STRAFF OCH DÖD MOT VÅRD OCH STÖD

Sverige behöver en reformerad beroendevård och narkotikapolitik. Den politik som förs idag fungerar inte. Sverige ska ha en beroendevård som ligger i framkant, som är human och som ger resultat. Det är dags att byta straff och död mot vård och stöd.

Läs mer

Gör sexualbrott till valfråga

Gör sexualbrott till valfråga

”Polisen hinner inte med våldtäkter på grund av mord”. ”Tio män misstänks ha våldtagit en kvinna i 30-årsåldern”. ”Misstänkt våldtäkt i ett skogsområde”.

Läs mer

Avhopparna agerar ansvarslöst

De fyras gäng har haft alla möjligheter att inom kommunledningen bidra till beslut om investeringar i nya skollokaler och framtagande av handlingsplaner. Läs mer

Fler ska känna sig trygga i Jönköpings län

Att kunna ta en promenad var man vill, när man vill – det är också frihet. Eller att utan oro vänta på bussen en sen kväll, gå hem från krogen eller låta sitt barn gå ensam från kompisen. Det är något som borde vara självklart för alla som lever i vårt län, men så är det inte idag. Istället ökar människors otrygghet. Var tredje person byter ibland väg eller färdsätt av rädsla för brott. Och nästan var fjärde person – en stor ökning – tycker att otryggheten påverkar deras livskvalitet. Läs mer