ARENA för fotboll i Jönköping

ARENA för fotboll i Jönköping.

Liberalernas syn på fotbollsarenan.

SKATTEMEDEL SKA ANVÄNDAS effektivt varför hållbara långsiktiga lösningar ska sökas i olika ärenden. Liberalerna i Jönköping förordar i första hand att en ny arena för elitfotboll placeras vid Råslätt, i andra hand att Stadsparksvallen upprustas för att uppfylla villkoren för elitfotboll.

SKATTEMEDEL SKA ANVÄNDAS effektivt varför hållbara långsiktiga lösningar ska sökas i olika ärenden. Liberalerna i Jönköping har inte pläderat för en ny fotbollsarena vid Jordbron. Markförhållandena är synnerligen dåliga, omfattande investeringar för trafiklösningar är nödvändiga och platsen ligger nära bostäder.

Liberalerna har förordat en placering vid Råslätts arenaområde. Trafikförhållandena är gynnsamma och det skulle stärka och ge samordningsfördelar för arenaområdet på Råslätt. Om den arena som nu projekteras för Jordbron placeras här fås en långsiktig lösning för elitfotbollen i Jönköping. Detta läge medför ringa följdinvesteringar.

I debatten om ny fotbollsarena har Elmiaområdet förts fram som ett alternativ. För att undvika en placering nära bostäder innebär förslaget att omfattande investeringar i parkeringshus och nya utställningshallar blir nödvändiga.

EN LÖSNING SOM innebär en upprustning av Stadsparksvallen är en tänkbar kompromiss. Det skulle bli fråga om ett oacceptabelt ingrepp i Stadsparken om den arena som nu projekteras skulle placeras här. En stor publiktillströmning medför hög trafikbelastning för östra och/ eller västra centrum när åskådarna ska tas sig till och från Stadsparken.

Liberalerna i Jönköping förordar i första hand att en ny arena för elitfotboll placeras vid Råslätt, i andra hand att Stadsparksvallen upprustas för att uppfylla villkoren för elitfotboll.

Ingvar Åkerberg (L)
Ann-Marie Hedlund (L)
David Gerson (L)